Regulament persoane fizice si persoane juridice

 

Termeni, Conditii si preturi pentru Anunturi Individuale

 1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

 

 1. Folosirea site-ului www.autoimage.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul site-ului www.autoimage.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos. Prin urmare, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.
 2. Atentie: Folosirea site-ului www.autoimage.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.
 3. S.C. Pro Expert Invest S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Accesand pagina Termenilor si Conditiilor puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila si aplicabila la momentul accesarii.

 

 1. Scopul urmarit
  1. Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul site-ului www.autoimage.ro persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de anunturi pentru vanzarea de vehicule si produse conexe.
  2. Pagina autoimage contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile/paginile respective, S.C. Pro Expert Invest S.R.L. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in pagina autoimage este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. Pro Expert Invest S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina Autoimage, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
  3. Intregul continut al paginii autoimage incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. Pro Expert Invest S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Paginii Autoimage, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

 1. Definitii
  1. Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:
   1. Pagina autoimage - site-ul www.autoimage.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.autoimage.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
   2. Lista de Preturi - preturile practicate de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. pentru serviciile si produsele oferite prin intermediul Paginii Autoimage. Lista de preturi constituie Anexa 1 la prezentul si poate fi consultata in partea finala a acestui act.
   3. Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza pagina autoimage fiind interesata de datele, informatiile, anunturile si/sau serviciile furnizate prin intermediul paginii autoimage; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii furnizate de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul paginii autoimage.
   4. Furnizor - S.C. Pro Expert Invest S.R.L. - societatea comerciala S.C. Pro Expert Invest S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Ilfov, Strada Rasaritului nr.9,  telefon: 0720206484, e-mail: suport@AutoIMAGE.ro.
   5. Anunt - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul paginii autoimage cu privire la vanzarea de vehicule sau produse conexe.
   6. Termeni si Conditii - prevederile din acest document, create de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii paginii autoimage, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul paginii autoimage.
   7. Vehicul - autoturism, autoutilitara, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. De asemenea termenul vehicul se mai poate referi si la piese sau accesorii auto, precum si servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari conexe.
   8. Operatori - persoane special instruite de catre furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre utilizatori pe pagina autoimage.
   9. Plati - un serviciu care const? în impunerea de taxe aferente serviciului autoimage.ro, in baza unei facturi pentru serviciile prestate, rezervate exclusiv pentru utilizatorul înregistrat de catre furnizor.

 

 1. Aspecte Generale
  1. Un anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe pagina autoimage, care sa contina:
   1. datele reale de contact ale Utilizatorului,
   2. descrierea reala a vehiculului care face obiectul anuntului,
   3. datele tehnice reale ale vehiculului,
   4. pretul de vanzare.
  2. Prin trimiterea anuntului spre publicare catre furnizor utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in anunt si/sau comunicate urnizorului.
  3. Anuntul va fi publicat doar dupa ce utilizatorul a efectuat plata pentru publicarea anuntului conform listei de preturi, in functie de serviciile alese, iar furnizorul a primit confirmarea efectuarii platii pentru publicarea respectivului Anunt.
  4. Procedura postarii unui anunt pe pagina autoimage este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe pagina autoimage.
  5. Valabilitatea unui anunt este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.
  6. Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului : a.  O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor; b. Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumarori; c. Legii 365/2002 privind comertul electronic; d. O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta;  e. Hot?rârea 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comer?ul electronic;  f. Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor; g. O.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu provesionistii, precum si pentru modificare si completarea unor acte normative; h. Ordinul 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor;  i. Legea 455/2001 privind semnatura electronica;  j. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice; k. Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 2. Drepturile si Obligatiile Furnizorului
  1. Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Paginii Autoimage pentru care a fost platit pretul pentru publicare si care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.
  2. Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii Autoimage sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in anunt de catre utilizator si datele publicate pe Pagina Autoimage de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe pagina autoimage.ro
  3. Furnizorul nu ofera nicio garantie utilizatorilor ca pagina autoimage va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.
  4. Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.
  5. Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele vehiculului ce face obiectul anuntului.
  6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. In astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata taxa achitata pentru publicarea anuntului in cauza. De asemenea furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul paginii autoimage.ro
  7. Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de pagina autoimage.ro, in afara anunturilor publicate pe site de catre utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.
  8. Furnizorul nu permite publicarea mai multor anunturi pentru acelasi vehicul pe pagina autoimage.ro. Prin urmare, furnizorul va avea dreptul de a sterge anunturile pentru acelasi vehicul, publicate de doua sau mai multe ori. In astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata plata efectuata pentru publicarea anunturilor ulterioare celui original.
  9. Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in anunturi.
  10. Potrivit legislatiei in vigoare furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de utilizatorii paginii autoimage.ro.

 

 1. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului
  1. In vederea publicarii anuntului sau pe pagina autoimage utilizatorul va plati pretul prezentat in Anexa 1 la prezentul document, in functie de serviciul ales.
  2. Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile pentru care a platit integral pretul stabilit de furnizor, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.
  3. Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a vehiculului ce face obiectul anuntului si ca nu incalca drepturile furnizorului si/sau ale unor terte persoane.
  4. Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
  5. Prin completarea formularului si/sau transmiterea anuntului catre furnizor spre publicare pe pagina autoimage prin alte mijloace, utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.
  6. In afara informatiilor legate de propriul anunt, utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe pagina autoimage in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al furnizorului in acest sens.
 2. Verificarea/Moderarea Anunturilor
  1. Verificarea/moderarea anunturilor publicate pe pagina autoimage de catre operatorii furnizorului are ca scop inlaturarea anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti utilizatori, potentiali cumparatori, o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de anunturi eronate.
  2. Nu este permisa publicarea mai multor anunturi pentru acelasi vehicul.
  3. Un anunt este valabil pentru un singur vehicul. Nu sunt admise spre publicare anunturi care fac referire la mai multe vehicule.
  4. Nu pot fi publicate anunturi cu date evident false (inclusiv cele privind specificatiile tehnice ale produsului oferit spre vanzare), anunturi cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vanzare privind vehicule sau produse conexe.
  5. Nu sunt admise spre publicare anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 euro, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia furnizorului).
  6. Un anunt reprezentand oferta de vanzare a unui vehicul in regim de predare leasing trebuie sa prezinte toate costurile care se reflecta in pretul final, completate in spatiile corespunzatoare.
  7. Nu sunt admise spre publicare anunturi:
   1. care au pozele neclare;
   2. care au poze rotite;
   3. cu poze care contin in prim plan persoane;
   4. care contin poze cu stersaturi;
   5. care contin poze cu inscrisuri (altele in afara de data inscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala a unor terti;
   6. care contin poze care nu prezinta produsul ce face obiectul Anuntului;
   7. care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului);
   8. care contin in text adrese web;
   9. referitoare la licitatii sau cumparari de autovehicule;
  8. Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
  9. Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre anunturile publicate pe pagina autoimage, operatorii furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:
   1. fie sa modifice partial anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate (de ex: una dintre pozele atasate Anuntului nu indeplineste una dintre conditiile de mai sus, anuntul contine greseli de ortografie);
   2. fie sa se intrerupa continuitatea publicarii anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe pagina autoimage si anularea tuturor serviciilor achizitionate pentru respectivul Anunt.
  10. In cazul refuzarii anuntului si stergerii acestuia de pe pagina autoimage, utilizatorul va fi informat intotdeauna in scris prin e-mail si prin postare prin intermediul paginii autoimage despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul platind din nou pretul aferent serviciului selectat pentru republicare.
  11. In cazul in care utilizatorul publica in mod repetat anuntul fara a remedia problemele semnalate, furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul utilizatorului la pagina autoimage in vederea postarii de noi anunturi sau administrarii anunturilor existente.
  12. Data la care utilizatorul a efectuat plata auntului in conformitate cu prevederile prezentului document si cu instructiunile privind plata primite din partea furnizorului, in vederea publicarii anuntului respectiv pe pagina autoimage, reprezinta data incheierii acordului intre furnizor si utilizator avand ca obiect publicarea anuntului pe pagina autoimage. In consecinta, pana cand plata pentru publicarea anuntului nu a fost efectuata furnizorului de catre utilizator , nu exista nicio relatie contractuala intre utilizator si S.C. Pro Expert Invest S.R.L. avand ca obiect publicarea anuntului, iar furnizorul nu are nicio obligatie ferma in legatura cu publicarea anuntului transmis de catre utilizator spre publicare.
  13. Dupa data incheierii contractului intre furnizor si utilizator (definit in art. 7.12) si ulterior afisarii anuntului pe pagina autoimage, utilizatorul nu mai are dreptul de a denunta unilateral contractul, iar furnizorul nu mai are obligatia corelativa de rambursare a platii efectuate de utilizator, in acord cu prevederile articolelor 8 si 10 din OG nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
  14. In cazul in care utilizatorul denunta contractul imediat dupa efectuarea platii, dar anterior afisarii anuntului pe pagina autoimage, furnizorul are obligatia de a-i returna integral banii platiti. Orice solicitare in acest sens trebuie facut in scris de catre utilizator, printr-un e-mail trimis la adresa suport@autoimage.ro, iar in adresa utilizatorul va specifica datele proprii de identificare, precum si numarul anuntului pentru care a efectuat plata.
  15. Prin aplicatiile formularului de transmitere a unui anunt spre publicare furnizorul pune la dispozitia utilizatorului posibilitatea identificarii si corectarii erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor si crearii Anuntului.
  16. Acesti Termeni si Conditii sunt stocate de catre furnizor si sunt accesibile utilizatorului pe pagina autoimage, putand fi accesati pe site si dupa intervenirea intre parti a acordului de publicare a anuntului.
  17. In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor anunturi care au fost incheiate intre furnizor si utilizatori sub egida termenilor si conditiilor anteriori.
 3. Promovarea Anunturilor
  1. Orice anunt postat pe pagina autoimage direct de catre utilizator poate fi promovat conform articolului 8.2. Un Anunt fara fotografii nu poate fi promovat prin achizitionarea serviciilor care necesita minim o fotografie.
  2. Un anunt poate fi promovat prin :
   1. pozitionarea anuntului la inceputul listei, in sectiunea de anunturi promovate;
  3. Promovarea pe prima pagina a paginii autoimage;
  4. Fiecare Anunt pentru care s-a achizitionat produsul 8.2.3, va fi afisat pe prima pagina a site-ului in sectiunea anunturile zilei.
 4. Modificarea si prelungirea valabilitatii unui anunt
  1. Anuntul poate fi modificat gratuit oricand.
  2. Se considera modificare orice operatiune efectuata asupra unui Anunt prin care se schimba continutul acestuia, inclusiv fotografii, sau date de contact atasate anuntului.

 

 1. Preturi. Modalitati de plata
  1. Preturile pentru serviciile oferite de furnizor sunt definite in Anexa 1.
  2. In cazul in care plata a fost efectuata, anuntul va fi vizibil pe pagina autoimage in maxim 1 ora de la primirea de catre furnizor a dovezii privind efectuarea platii.
  3. Pentru publicarea anunturilor utilizatorii vor efectua plata prin trimiterea unui SMS cu suprataxa sau prin card online;
  4. Preturile prezentate in Anexa 1 sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la anunt.
  5. Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui anunt. SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre furnizor in vederea efectuarii platii nu vor duce la publicarea anuntului deoarece nu pot fi prelucrate de catre furnizor, astfel incat se va considera in mod automat ca utilizatorul nu a achitat pretul publicarii anuntului conform Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul nu va putea solicita furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS in cazul in care plata publicarii anuntului nu a putut fi confirmata furnizorului datorita unei culpe din partea utilizatorului in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor furnizorului.
  6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda sunt date de PayU, furinozrul de servicii de plata prin card online, in pagina catre care va fi redirectionat utilizatorul. Aceste informatii vor fi trimise si prin e-mail.
  7. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.
 2. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor
  1. Orice utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de furnizor, respectiv anunturile transmise/publicate/nepublicate de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. pe pagina autoimage, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
  2. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea sa transmita furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un utilizator al paginii autoimage care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. Pro Expert Invest S.R.L. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un utilizator al paginii autoimage, despre care au cunostinta.
  3. Plangerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: suport@autoimage.ro specificata pe pagina autoimage.
  4. Plangerile si/sau sesizarile transmise furnizorului vor include datele de identificare a utilizatorului, numarul de identificare a anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
  5. Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de catre aurnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
  6. Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau apela InfoCons la numarul de telefon (021) 9551.

 

 1. Nota de Informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal
  1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. Pro Expert Invest S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii paginii autoimage si/sau completarii formularelor disponibile pe pagina autoimage.
  2. S.C. Pro Expert Invest S.R.L. este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.
  3. Orice persoana care acceseaza pagina autoimage si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe pagina autoimage, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. Pro Expert Invest S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul paginii autoimage vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre utilizatori furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei furnizorului cu utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe pagina autoimage vor putea fi colectate si prelucrate de catre furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
  4. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
 2. Modificarile prezentului document
  1. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile, inclusiv Lista de Preturi fara o notificare prealabila a Utilizatorului.
  2. Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic continutul acestor Termeni si Conditii.

 

 1. Legea aplicabila. Litigii
  1. Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in prezentul act, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana in vigoare.
  2. Orice litigiu care are ca obiect o disputa aparuta in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.

 

Anexa 1: Lista de Preturi

Pentru Persoane Fizice si Societati Comerciale care nu sunt inregistrate ca Dealeri plata se face prin SMS cu suprataxa sau prin card.

Pentru Persoane Fizice, in cazul optarii pentru plata prin SMS cu suprataxa, la pretul de mai jos se va mai adauga si costul a 2 SMS-uri normale care sunt folosite pentru a trimite codul cerut de site si pentru confirmarea tranzactiei.

Costul unui SMS normal, difera in functie de operatorul de telefonie ale carui servicii sunt utilizate.

Cumparatorii pot utiliza site-ul AutoIMAGE.ro gratuit.

Tarife pentru vanzatori individuali:

Pentru Utilizatori Individuali (Persoane Fizice):

 • Adaugare anunt pe site in categoriile Autoturisme, Motociclete, Camioane, Autoutilitare si Remorci, valabilitate 30 zile: GRATUIT
 • Adaugare anunt pe site in categoria Piese, valabilitate 30 zile: GRATUIT
 • Promovare la inceput de lista (TOP LIST), valabilitate 7 zile: 2€ (3€ prin SMS) fara tva
 • Promovare la inceput de lista (TOP LIST), valabilitate 15 zile: 4 €(5 € prin SMS) fara tva
 • Promovare la inceput de lista (TOP LIST), valabilitate 30 zile: 7 € (8 €prin SMS)fara tva
 • Promovare pe prima pagina (INDEX), valabilitate 7 zile: 3 €  (4 € prin SMS)fara tva
 • Promovare pe prima pagina (INDEX), valabilitate 15 zile: 5 € (6 € prin SMS)fara tva
 • Promovare pe prima pagina (INDEX), valabilitate 30 zile: 9 € (10 € prin SMS) fara tva

 

Daca vrei sa afli informatii despre tarifele pentru profesionisti puteti accesa formularul nostru de contact

Anexa 2: Politica de Confidentialitate

 1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. Pro Expert Invest S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii AutoIMAGE si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina AutoIMAGE.
 2. S.C. Pro Expert Invest S.R.L. este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 21738.
 3. Orice persoana care acceseaza Pagina Autoimage si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina AutoIMAGE, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. Pro Expert Invest S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. Pro Expert Invest S.R.L. prin intermediul Paginii AutoIMAGE vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre utilizatori furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei furnizorului cu utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe pagina autoimage vor putea fi colectate si prelucrate de catre furnizor, putand fi folosite de catre acestaIn situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
 4. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
 5. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate catre entitati autorizate sa le primeasca în conformitate cu legislatia aplicabila, inclusiv autoritatile judiciare competente. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise, de asemenea de catre S.C. Pro Expert Invest tertilor, în scopul efectuarii serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul autoimage.ro.
 6. Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate de autoimage.ro împotriva divulgariilor neautorizate, precum si alte cazuri de divulgare sau pierdere si împotriva distrugerii sau modificarii neautorizate a datelor si informatiilor prin utilizarea unui sistem de securitate adecvat,, în special sistemele de criptare a datelor.
 7. Autoimage.ro foloste adrese IP colectate în timpul conexiunilor la internet în scopuri tehnice legate de administrarea de server. În plus, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informaii generale statistice si demografice (ex. Regiunea din care conexiunea). Aceste date nu sunt combinate cu datele oferite de utilizatori si reprezinta doar materialul de analiza statistica si mecanisme de corectie de eroare de sistem.
 8. Autoimage.ro foloseste "cookies". Informatiile colectate folosind "cookies" ajuta la personalizarea serviciilor si continutului conform nevoilor individuale si preferintelor utilizatorilor si vizitatorilor pe pagina Autoimage.ro, precum si la realizarea statisticilor generale cu privire la utilizarea de catre utilizatorii de Internet a paginii autoimage.ro Dezactivarea optiunilor browserului, care a permitsa stocarea cookie-urilor, în principiu, nu împiedica utilizarea Autoimage.ro, insa poate cauza unele inconveniente. Dispozitiile detaliate referitoare la cookie-uri determina Informatii despre Cookies postate la adresa: http://www.AutoIMAGE.ro/cookies.
 • * cursul de schimb este stabilit de catre furnizorul de plati cu cardul  in baza cursului stabilit de BNR in ziua precedenta platii.
 • ** cursul de schimb este stabilit de operatorul de telefonie mobila ale carui servicii au fost utilizate pentru trimiterea SMS-ului, iar plata va fi evidentiata pe factura primita de la acesta.

 

0

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici

Inchide