MaÅŸinile parcate neregulamentar vor..

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea ÅŸi completarea Regulamentului de aplicare a OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

           Ridicarea vehiculului parcat neregulamentar  reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliÈ›istul rutier o poate dispune în una din situaÈ›iile prevăzute de art. 143.

Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziÈ›ie de ridicare. DispoziÅ£ia de ridicare constituie act administrativ.

DispoziÈ›ia de ridicare se încheie în trei exemplare (originalul pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public, iar al treilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului). Aceasta trebuie să cuprindă cel puÅ£in următoarele date:

- data, ora şi locul ridicării vehiculului;

- gradul profesional, numele şi prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;

- indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

- menÅ£iuni privind înregistrarea foto sau video a staÅ£ionării vehiculului;

- date privind numărul de înmatriculare/ înregistrare ÅŸi marca vehiculului;

- datele de identificare ale proprietarului sau ale utilizatorului vehiculului.

OperaÈ›iunea de eliberare a domeniului public  constă în:

- ridicarea vehicului,

- transportul

Transportul vehiculului ridicat la locul de depozitare se face cu vehicule specializate în astfel de operaÅ£iuni, care asigură preluarea în totalitate a vehiculului transportat pe caroseria vehiculului transportor.

Transportul vehiculului ridicat la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniÈ›ierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului se prezintă la locul ridicării È™i este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz, se suportă contravaloarea operaÈ›iunii de ridicare.

- depozitarea vehiculului.

 Depozitarea se face numai în spaÅ£ii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public. Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public.

Administratorul drumului public răspunde pentru eventualele avarii cauzate

vehiculului ca urmare a efectuării operaÅ£iunilor de ridicare, transport ÅŸi depozitare, în condiÅ£iile prevăzute de lege.

Restituirea vehiculul ridicat ce se face după  achitarea tarifului aferent operaÈ›iunii/ operaÈ›iunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deÈ›inerea legală a acestuia.

În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul

aparÅ£inând instituÅ£iilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) ÅŸi b) din OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, restituirea se face cu titlu gratuit.

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaÅ£iile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Ridicarea vehiculelor nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care:

a) în vehicul este vizibilă prezenÅ£a unor persoane;

b) vehiculul aparține unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaÅ£ia în care prezenÅ£a unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Procedura privind ridicarea vehiculului, se aplică în mod corespunzător È™i de poliÈ›istul local în situaÅ£ia prevăzută la art.7 alin.(1) lit. h) din Legea poliÈ›iei locale, nr.155/2010, republicată, cu modificările È™i completările ulterioare.

Prevederile Hotărârii nr. 965/2016 pentru modificarea ÅŸi completarea Regulamentului de aplicare a OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006  se aplica din data de 21.01.2017 


Alte stiri din domeniul automobilistic

Taxa privind timbrul de mediu pentru autovehicule eliminată Publicat la: 6 Ian, 12:38
Pasajul Piaţa Sudului poate fi gata în primăvara anului 2017 Publicat la: 21 Oct, 16:28
Volkswagen va repara toate masinile pana la sfarsitul anului 2017 Publicat la: 22 Sep, 17:55
0

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici

Inchide